آرگون، اپلیکیشنی برای برگزار‌کنندگان رویداد

مدیریت و نظارت رویداد فقط با یک اپلیکیشن

اپلیکیشن ایوند چگونه کار می کند؟

با اپلیکیشن آرگون کافی‌ست وارد حساب کاربری خود شوید.اپلیکیشن به طور خودکار تمامی اطلاعات رویدادهای شما را نمایش خواهد داد

مدیریت متمرکز تمامی رویدادها

در لحظه به تمامی اطلاعات رویدادها‌تان دسترسی خواهید داشت

شرکت کنندگان
چک این

پذیرش سریع

دیگر نیازی به استفاده از کاغذ و چاپ لیست کاربران ثبت نامی ندارید. در زمان پذیرش مخاطبین رویداد، کافیست با استفاده از اپلیکیشن ایوند، بارکد چاپ شده بر روی بلیت را اسکن کنید و یا نام کاربر را در داخل اپلیکشن جستجو کنید.

دسترسی به اطلاعات شرکت‌کنندگان

اپلیکشین آرگون به شما این امکان را می‌دهد تا از وضعیت افراد ثبت نامی و حضور آن‌ها در رویداد مطلع شوید

رویدادها